VANDANA SHIVA, SEED FREEEDOMAixí de senzill: si tenim llavors, tenim vida. 

Al cap damunt de la nostra cadena alimentaria estan les llavors. El control sobre les llavors, és el control sobre la nostra alimentació. El domini del mercat sobre les necessitats alimentaries bàsiques de la humanitat és un fet que té el seu origen en la patent de llavors y la alteració genètica d'aquestes per a crear llavors no-regenerables.


¿Ho sabeu?


-Les patents sobre llavors y plantes restringeixen als agricultors de guardar les seves llavors.


-La llei de la propietat industrial amenaça als productors d'ésser demandats i espremuts per les multinacionals, doncs és oficialment il·legal guardar llavors, plantar-les o vendrer-les fins hi tot després d'haver pagat els seu preu extraordinariament elevat y les taxes de fer-ne ús.


-El monopoli de les llavors patentades genera un augment dels preus y una disminució de les varietats, en detriment de la nostra societat, alimentació i ecosistema.
La desesperació de pagesos y agricultors demandats per produir llavors,  o utilitzar llavors sense pagar-ne les taxes del seu ús. L'angoixa d'acabar una collita y no poder utilitzar de nou les llavors i no tenir diners per a comprar-ne de noves y pagar les seves taxes corresponentsa portat al suïcidi a més de 250.000 pagesos només a la Índia.


Fins quan permetrem que es facin lleis que patenten coses tan bàsiques com l'aire que respirem.
¿És lícit, ètic, moral o fins hi tot humà posar preu a una cosa que creix i s'auto reprodueix i s'ofereix de manera natural? 


És en la naturalesa de la llavor ésser sembrada i compartida.
És en la naturalesa de les llavors ésser lliures per a viatjar, canviar i millorar.
La estratègia de la natura per a la vida i l'evolució es basa en la reutilització i l'intercanvi lliure dels seus recursos.  Les llavors són més belles que la humanitat, ¿tenim dret a considerar-nos-en propietaris?


La propietat industrial i mercantil sobre un ésser viu que simplement existeix des de molt abans que nosaltres apareguéssim és una acte de perversitat i un intent de control que malmet la vida, la domina i la empobreix fins que la converteix en mort.


La única sortida és el coneixement i l'ús compartit i il·limitat del que ens ofereix la natura. 
Més enllà de les lleis de l'home la natura continua incansable, 
unim-nos a ella en la seva marxa sense fi. Deixem-nos sencillament emportar per la seva força, acompanyem-la en la seva lluita silenciosa. 
Recollim llavors! Sembrem llavors! Regalem llavors!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada